Några minnesbilder från tidigare föreställningar

Besök hemsidan för fler minnesbilder 

styrelse


                    Ordförande                Susan Lekberg

                    Vice ordförande        Caroline Duke

                    Sekreterare                Bernd Briese

                    Kassör                       Tomas Nilsson

                    Ledamot                    Sven Lennart Wirkander


                    Suppleanter              Karin H Larsson


                    Regissör                      Peter BarkAKTIVITETER

    


Teaterrepetitioner onsdagar

Kontaktperson

Susan Lekberg


Hösten 1868 då föreningen erhöll en större lokal bildades, sedan föreningen i maj och juli debatterat och bifallit ett förslag, ”en underhållande avdelning för soaréer, teaterföreställningar m.m.” Teatern tycktes särskilt lockande och i oktober 1868 beviljade direktionen 200 kronor till en teateruppsättning.

Teateravdelningar har under åren funnits i olika skepnader.

Forums Teateramatörer bildades 1943 av en liten grupp aktörer som varit verksamma under flera år vid föreningssammanträden med små föreställningar, kabaréer, sketcher och recitationer. Teateramatörerna har sedan dess spelat upp dramer, farser, komedier och lustspel.

Forums Teatercirkel namnändrades 2015 till Forums Teatergrupp. Teatergruppen har tillgång till föreningslokalerna onsdagar.

Teatergruppens hemsida


https://forumsteatergrupp.wordpress.com/


 

Stiftad 1943