Forums

Teatergrupp


Hösten 1868 då föreningen erhöll en större lokal bildades, sedan föreningen i maj och juli debatterat och bifallit ett förslag, ”en underhållande avdelning för soaréer, teaterföreställningar m.m.” Teatern tycktes särskilt lockande och i oktober 1868 beviljade direktionen 200 kronor till en teateruppsättning.

Teateravdelningar har under åren funnits i olika skepnader.

Forums Teateramatörer bildades 1943 av en liten grupp aktörer som varit verksamma under flera år vid föreningssammanträden med små föreställningar, kabaréer, sketcher och recitationer. Teateramatörerna har sedan dess spelat upp dramer, farser, komedier och lustspel.

Forums Teatercirkel namnändrades 2015 till Forums Teatergrupp. Teatergruppen har tillgång till föreningslokalerna onsdagar.
Några minnesbilder från tidigare föreställningar 

styrelse 2018


Ordförande  Susan Lekberg

Vice ordförande  Caroline Duke

Sekreterare  Bernd Briese

Kassör Tomas Nilsson

Ledamot  Sven Lennart Wirkander

Suppleanter  Karin H Larsson


Regissör  Peter Bark

AKTIVITETER2018

    Teaterrepetitioner onsdagar

Kontaktperson

Susan Lekberg
https://forumsteatergrupp.wordpress.com/

Stiftad 1943